893 (493) 2009-03-13 - 2009-03-19

Rehabilitacja domowa

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11 w związku z realizacją projektu „Przeciw Społecznemu Wykluczeniu" - wieloaspektowy program rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłasza nabór uczestników do rehabilitacji domowej. Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne, które mają wskazanie do rehabilitacji domowej i nie mogą korzystać z rehabilitacji w placówkach otwartych. W ramach programu zapewniona jest konsultacja lekarza rehabilitanta oraz zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w domu.
Udział w programie jest bezpłatny. Program dofinansowany ze środków PFRON.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 782 76 09, (058) 782 76 10.