894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Harcerze dla Gdyni - konferencja

Gimnazjum nr 1 w Gdyni im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej (ul. 10 Lutego 26) i Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Gdyni, działający pod patronatem Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka, organizują 21 marca 2009 r. (sobota) w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26 o godz. 10.00 konferencję pt. „Harcerze II Rzeczypospolitej Polskiej dla Gdyni".
Okazją do zorganizowania tej konferencji jest 80-ta rocznica powstania harcerstwa w Gdyni i zbliżająca się rocznica wyzwolenia Gdyni spod okupacji hitlerowskiej. W konferencji, jako goście honorowi, uczestniczyć będą przedstawiciele władz miasta, władz oświatowych, Szarych Szeregów i Tajnego Hufca Harcerzy, środowisk harcerskich i kombatanckich.
Program konferencji:
- 10.00 - Konferencja w auli Gimnazjum nr 1; Tematyka wystąpień: Od skautingu do harcerstwa; Harcerstwo w Gdyni do 1939 r. Lucjan Cylkowski, komendant gdyńskiego hufca Szarych Szeregów; Akcja B2 Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni;
- 12.00 - 12.30 - Oglądanie wystawy: „Gdynia podczas II wojny światowej";
- 12.30 - 13.00 - Harcerskie warsztaty dla młodzieży;
- 13.00 - 13.15 - Podsumowanie warsztatów i podsumowanie konferencji.