894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Podróżnicy zjechali do nas

11. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni odbywają się od 20 do 22 marca (piątek - niedziela). Po raz pierwszy w nowo wybudowanej Hali Sportowo - Widowiskowej GDYNIA przy ul. K. Górskiego 8. Program imprezy znaduje się w Ratuszu nr 893 oraz na stronach: www.gdynia.pl/spotkania, www.kolosy.pl
Poniżej informacja na temat seminarium „Podróżuj z głową", które towarzyszy podróżniczej imprezie: (wykłady będą w Sali Seminaryjnej, na parterze Hali Sportowo - Widowiskowej Gdynia, w holu głównym).
Sobota 21 marca 2009 r.
- godz. 12.00 - 13.00 - „Kobieta sama w podróży" - Monika Witkowska - z ponad 130 krajów, jakie odwiedziła, dużą część przejechała w pojedynkę, nie mając na miejscu żadnych kontaktów, podróżując miejscowymi środkami lokomocji lub autostopem. Zawsze podkreśla, że samodzielne podróżowanie to najlepszy sposób na poznawanie kraju, przy czym „w pojedynkę" nie znaczy „samotnie".
- godz. 16.00-17.00 -„O sposobach organizacji ambitnych przedsięwzięć podróżniczych" - Michał Kochańczyk - alpinista, afrykanista, polarnik, żeglarz, kierownik i uczestnik kilkudziesięciu wypraw w różne rejony świata. Dziennikarz, filmowiec, doświadczony podróżnik, prowadzi wykłady fakultatywne o kulturach świata i o turystyce trekkingowej w Akademii Morskiej w Gdyni oraz wykłady i ćwiczenia z turystyki kwalifikowanej na AWFiS w Gdańsku. Jest prezesem Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto" w Gdańsku.
- godz. 19.00 - 20.00 „Zdrowie w tropiku - fakty i legendy" - Dr Agnieszka Wroczyńska - lekarka w Krajowym Ośrodku Medycyny Tropikalnej w Gdyni. Praktyki medyczne odbywała m. in. w Peru i Singapurze, a w latach 2005-2007 brała udział w medycznych projektach rozwojowych MSZ w Centrum Medycznym Św. Łukasza w Kifangondo w Angoli. Jest współautorką poradnika „Podróże i zdrowie".
Niedziela 22 marca 2009 r.
- godz. 12.40 - 13.30 „Projekt 9000"- trudności techniczne i zagrożenia zdrowotne w nurkowaniu głębokim" - Bogusław Ogrodnik - pomysłodawca i realizator przedsięwzięcia „Projekt 9000". Człowiek wielu pasji. Zdobył Koronę Ziemi, jest instruktorem nurkowania, nurkiem technicznym i jaskiniowym, specjalistą Diver Propulsion Vehicle. Od przeszło 27 lat penetruje wody całego świata. Uczestniczył m.in. w biciu rekordu świata w nurkowaniu technicznym Nuno Gomeza (Synaj 2004) oraz w przedsięwzięciu „Polish DPV projekt - Mexico 2005" (rekord świata w penetracji jaskiniowej: 14000 m).
- godz. 15.30 - 16.30 „Lekarz wyprawy - wybrane aspekty medycyny wysokogórskiej" - Robert Szymczak - prawdopodobnie pierwszy polski lekarz, który stanął na ośmiotysięczniku. Specjalizuje się w medycynie ratunkowej. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Górskiej (International Society for Mountain Medicine) oraz Towarzystwa Medycyny Warunków Ekstremalnych (Wilderness Medical Society).
Wstęp wolny.