894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

Seminarium patentowe

Pomorski Park Naukowo -Technologiczny w Gdyni serdecznie zaprasza na uroczyste seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej. Seminarium odbędzie się w dniu 27 marca 2009 r. w Sali Koralowej PPNT w godz. 11.00 - 14.00. Udział w seminarium jest okazją do zapoznania się z ofertą Ośrodka oraz do wysłuchania prezentacji przedstawicieli Urzędu Patentowego RP i ROIP związanych z informacją i procedurą patentową.
W programie seminarium :
Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP - Anna Kwapich - rzecznik patentowy, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w PPNT,
Informacja patentowa i jej źródła - Marianna Zaremba, Dyrektor Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej UP RP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Szczegółowy program seminarium dostępny jest na stronie: www.ppnt.gdynia.pl
(zakładka Oferta/Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej/ inauguracja)
Zgłoszenia udziału (Imię, Nazwisko oraz nazwę Firmy/Instytucji) należy przesyłać na adres: patent@gci.gdynia.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2009r. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji:
Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej Pomorski Park Naukowo-Technologiczny: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
E - mail: patent@gci.gdynia.pl
Tel. (058) 735 11 98/97.