Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

„Słoneczna jesień” zaprasza seniorów

Fundacja „Słoneczna Jesień", działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni Redłowie, w ramach konkursu „Gdynia 55+" ogłoszonego przez Centrum Aktywności Seniorów w Gdyni i finansowanego przez Miasto Gdynia, serdecznie zaprasza osoby powyżej 55 roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Szlakami pamięci ku Gdyni". Harmonogram działań jest następujący:
• Kwiecień - spotkania z historykami i osobami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku Trójmiasta w różnych dziedzinach życia;
• Lipiec - wycieczka turystyczno - krajoznawcza o charakterze historycznym po Gdyni, Sopocie, Gdańsku i Westerplatte;
• Sierpień i wrzesień - zebranie najciekawszych wspomnień beneficjentów programu, dotyczących ich osobistych przeżyć związanych z Trójmiastem;
• Październik - publikacja najciekawszych opowiadań;
• Listopad - cykl spotkań seniorów z licealistami zainteresowanymi poruszaną tematyką.
Osoby chętne proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Sylwią Kohnke, tel. 0 606 921 012 lub (058) 622 06 24, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, do końca marca.