897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Matematyczni mistrzowie

26 marca 2009 roku w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni odbył się II etap konkursu „Matematyczne Potyczki Gdyńskich Szkół Technikalnych" dla klas drugich. W konkursie brało udział po dwóch uczniów wyłonionych w I etapie konkursu. Organizacją konkursu zajął się Zespół Matematyczny przy ZSAE pod opieką A. Morawiec -Pietrych. Wyłoniono trzech zwycięzców konkursu, I miejsca ex-aequo zajęli: Andrzej Wróbel z ZSB w Gdyni (opiekun D. Borys), Weronika Darga z ZSAE w Gdyni (opiekun A. Morawiec - Pietrych), Paulina Zolnik z ZSAE w Gdyni (opiekun M. Sierżęga). Sponosorami nagród było Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz firma „Klimat" z Gdyni. Gratulujemy!