897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Seminarium w MBP

Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Gdyni zaprasza na seminarium z zakresu podstawowych zasad higieny tzw. minimum sanitarne. Szkolenie odbywa się w centrum Gdyni przy ul. Śląskiej. Koszt 50 zł/osoba.
Więcej informacji udziela:
Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Gdyni, ul. Śląska 51, tel. (058) 781 83 23 lub (058) 781 91 71, e-mail: mbp.gdynia@ohp.pl.