897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Urzędy Skarbowe informują

Naczelnicy Pierwszego (ul. Władysława 2/4) i Drugiego (ul. Hutnicza 25) Urzędów Skarbowych w Gdyni zapraszają 25 kwietnia br. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00 na „Dzień Otwarty" do siedziby Urzędów w Gdyni. W „Dniu Otwartym" wszystkim zainteresowanym pracownicy urzędów udzielą informacji na temat:
- wewnętrznego trybu pracy administracji podatkowej;
- rodzajów formularzy zeznań podatkowych PIT i sposobów ich wypełniania;
- rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- formularzy NIP i potrzeby ich aktualizacji.
W „Dniu Otwartym" w urzędach będzie możliwość złożenia zeznania rocznego za 2008 r. oraz uzyskania pomocy w zakresie jego wypełnienia. Dodatkowo informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych będzie można uzyskać pod numerami (058) 690 21 24, (058) 690 21 75. W „Dniu Otwartym" kasy urzędów czynne będą w godzinach od 9.00 do 12.00. Dodatkowo informujemy o wydłużonych godzinach otwarcia urzędów w dniach 27 - 30 kwietnia:
- urzędy czynne będą w godzinach od 8.00 do 18.00,
- kasy urzędów w godzinach od 8.00 do 15.00.