897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Ważne dla rodziców przedszkolaków!

1 kwietnia br. wystartowała rekrutacja do gdyńskich przedszkoli. W tym roku zrezygnowano z elektronicznego systemu zapisów i zadecydowano się rozpatrywać aplikacje przedszkolaków indywidualnie.
Ostateczny termin złożenia karty w przedszkolu mija 20.04.2009 r. 18.05.2009 o godz. 14.00 wywieszone zostaną w przedszkolach listy przyjętych dzieci. Od podjętych decyzji odwoływać się można w placówkach przedszkolnych do 22.05.2009 r.
Natomiast 29.05.2009 o godz. 14.00 wywieszone zostaną w przedszkolach ostateczne listy dzieci przyjętych.