Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

List kondolencyjny

Prezydent Gdyni przesłał do burmistrza Kamienia Pomorskiego list kondolencyjny z deklaracją pomocy

Pan Bronisław Karpiński
Burmistrz KAMIENIA POMORSKIEGO

Panie Burmistrzu!

Proszę przyjąć wyrazy najserdeczniejszego żalu i współczucia z powodu tragedii, która dotknęła w tych dniach Wasze Miasto.
Docierają do naszego Urzędu liczne sygnały świadczące o tym, że gdynianie, którzy w przeszłości już nie raz wykazali się solidarnością w podobnych okolicznościach, pragną również przyjść z pomocą ofiarom katastrofy w Kamieniu Pomorskim.
Na naszym miejskim portalu umieściliśmy link do strony internetowej Kamienia Pomorskiego, z zawartymi tam wszelkimi informacjami, niezbędnymi dla dobroczyńców.
Jeśli będzie konieczna także inna pomoc Gdyni, prosimy o określenie, w jakiej formie moglibyśmy ją zrealizować.
Z poważaniem
Wojciech Szczurek
***
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim uruchomił konto na które można przekazywać wpłaty na pomoc dla poszkodowanych:
Bank PEKAO SA Oddział w Kamieniu Pomorskim 18 1240 3868 1111 0000 4090 8896 z dopiskiem POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE PRZY UL. WOLIŃSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM.
Wyślij SMS: „Pomagam - Kamień Pomorski" na nr 72902 - pomoc zostanie przekazana poszkodowanym.
POMOC MATERIALNA
Ubrania, środki czystości, art. chemiczne należy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (budynek stolarni)
72-400 Kamień Pomorski, ul. Dziwnowska 10, tel.: (091) 382 08 88.
Artykuły gospodarstwa domowego, meble, lodówki, kuchenki, telewizory należy kierować na adres: Magazyn (obok myjni samochodowej) 72-400 Kamień Pomorski, ul. Orzeszkowej 17.
(źródło: www.kamienpomorski.pl)