898 (498) 2009-04-17 - 2009-04-23

Po zmaganiach z ortografią...

14 marca 2009 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6 już po raz czternasty odbył się międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Nasze zmagania z ortografią".
Test składał się z dwóch części: dyktanda oraz zagadnień z zakresu ortografii. Organizowanie tych konkursów ma od początku na celu propagowanie polskiej ortografii, kształcenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych a także utrwalanie poprawnej pisowni wśród młodzieży. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 gdyńskich gimnazjów. Wyniki zostały ogłoszone 31 marca w Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Nagrody książkowe ufundował Urząd Miasta Gdyni. I i III miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 15 w Gdyni, II miejsce - uczennica Gimnazjum nr 1. Przyznano również 3 wyróżnienia. Otrzymali je uczniowie z Gimnazjum nr 2 i nr 18.
Za rok jubileuszowy, bo 15. międzyszkolny Konkurs Ortograficzny!