899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola (wiek 3 - 5 lat) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 25 kwietnia 2009 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44 Karwiny, ul. Tatarczana 4.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
***
29 kwietnia 2009 r. w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni przy ul. 10 lutego 33 odbędzie się I Wojewódzki Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami". Festiwal przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży placówek kształcenia specjalnego z województwa pomorskiego. Początek festiwalu - godz. 10.00. Przewidywany czas zakończenia - godz.15.00.
Organizatorem festiwalu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ul. Witomińska 25/27 (058) 620 72 25. Pomysłodawcą i koordynatorem festiwalu jest Lidia Pultyn.  
***
29.04.2009 r. o godz. 18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych rozpocznie się spotkanie pt: Jak pracować z dzieckiem z ADHD - porady praktyczne.
Spotkanie poprowadzi pani Katarzyna Arłukiewicz, mama chłopca z ADHD.
Opowie ona o skutecznych sposobach radzenia sobie zarówno w sytuacjach trudnych,
jak i w życiu codziennym, przedstawi stosowane metody w pracy z dzieckiem z
nadpobudliwością i podzieli się własnym doświadczeniem. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje dot. spotkania pod nr. tel. 606 914 355.
Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie "Pomost".
***
Dnia 15 maja 2009 roku (piątek), o godzinie 9.30 odbędzie się Ósmy Przegląd Piosenki Popularnej - POP CIS 2009 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka.
Przegląd odbędzie się w ramach Święta Zespołu Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni Cisowej.
Konkurs piosenki przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz w dwóch kategoriach wykonawczych: solista i zespół wokalny (do 7 osób).
Organizatorami projektu są: Zespół Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 oraz Rada Dzielnicy w Gdyni Cisowej.Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2009 r.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.