899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Perła Gdyńskiego Modernizmu