Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza", przez mniej więcej najbliższe trzy miesiące prezentować będziemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć. Na dobry początek prezentujemy informacje ogólne związane z podatkami. W kolejnych numerach napiszemy m.in. o podatku od nieruchomości, poruszymy kwestie związane z podatkiem od środków transportowych i opłatą targową.
Zapraszamy do lektury. Dziś część pierwsza...

1. Czym są podatki lokalne?
Środki finansowe, którymi miasto Gdynia dysponuje w ramach swojego budżetu, pochodzą z różnych źródeł. Jednym z najważniejszych są podatki lokalne, czyli świadczenia płacone przez mieszkańców Gdyni, bezpośrednio zasilające budżet miasta. Całkowite dochody Gdyni w 2009 roku oszacowano na 924 mln zł, z tego wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosą 131 mln (14% wszystkich dochodów).
Do najważniejszych podatków i opłat lokalnych zaliczamy przede wszystkim:
• podatek od nieruchomości (106 mln zł) - płatnikami są właściciele domów, mieszkań, gruntów, garaży, pawilonów handlowych oraz innych nieruchomości znajdujących się na terenie Gdyni - zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
• podatek od środków transportowych (8,3 mln zł) - objęte nim są pojazdy ciężarowe, przekraczające masę całkowitą 3,5 tony,
• opłatę targową (0,8 mln zł) - za pośrednictwem inkasenta wnoszą ją osoby fizyczne i prawne dokonujące sprzedaży na targowiskach,
• inne podatki i opłaty, m.in. podatek leśny, podatek rolny, opłatę skarbową i miejscową.
Regularne wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych pozwalają władzom miasta realizować nie tylko różnorodne inwestycje użyteczności publicznej (drogowe, komunalne), ale także programy z zakresu pomocy społecznej. Dlatego terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych przez mieszkańców jest o tyle istotne, że pozwala finansować inwestycje zgodnie z przyjętym planem, bez konieczności zaciągania drogich w obsłudze kredytów.
Wysokość stawek poszczególnych podatków co roku ustala Rada Miasta w formie uchwały. Szczegółowe zasady opodatkowania reguluje natomiast Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
C.D.N.