899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Urząd Miasta - 2 maja

Sala Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni w sobotę 2 maja pracować będzie według stałych godzin, tzn. w godz. od 8.00 do godz. 14.00.
Będzie można tradycyjnie załatwić sprawy związane z wymianą dowodów osobistych, sprawy meldunkowe i związane z rejestracją pojazdów.