Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

900 (500) 2009-04-30 - 2009-05-07

Stanisław Szwabski na unijnym stanowisku

Miło nam przekazać Państwu informację, że Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski został mianowany drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz koordynatorem politycznym Komisji ds. Stosunków Zewnętrznych i Współpracy(RELEX) Komitetu Regionów Unii Europejskiej.
Stanisław Szwabski został jednogłośnie wybrany na stanowisko Drugiego Wiceprzewodniczącego Komisji RELEX Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz na koordynatora politycznego Grupy UEN-EA dla tej Komisji. Obecny zakres kompetencji Komisji RELEX obejmuje takie dziedziny jak m.in.:proces rozszerzenia UE, stosunki z władzami lokalnymi i regionalnymi krajów kandydujących i krajów trzecich; polityka sąsiedztwa; partnerstwo euro-śródziemnomorskie i partnerstwo wschodnie; czy współpraca na zewnętrznych granicach UE.
Stanisław Szwabski jako polityczny koordynator Grupy UEN-EA będzie odpowiedzialny za wspieranie organizacji prac Komisji oraz ustalanie priorytetów jej działania. Będzie także działać w imieniu swoich kolegów z Grupy UEN-EA, która zrzesza lokalnych i regionalnych polityków z całej Europy.