901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Dla juniorów

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzien do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 ul. Wiejska 30 w dniu 09.05.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami - logopedzi, psycholog, oligofrenopedagog w dn. 13.05.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 ul. Władysława IV 56. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.