901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Trójmiejskie pogotowie stomatologiczne w Gdyni

Ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, zarówno mieszkańcy województwa pomorskiego jak i przyjezdni, od 1 maja mogą korzystać z bezpłatnej doraźnej pomocy stomatologicznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście", mieszczącym się przy ulicy Żwirki i Wigury 14 w Gdyni.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 19.00 do 7.00 rano, a także całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne, gdyńska placówka przyjmować będzie pacjentów wyłącznie w przypadkach nagłych związanych ze stanami zapalnymi w jamie ustnej.
Pacjenci chcący skorzystać z pomocy doraźnej w gdyńskiej przychodni powinni pamiętać o posiadaniu dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Może nim być m.in. legitymacja ubezpieczeniowa z ważnym wpisem, druk potwierdzający odprowadzanie przez pracodawcę należnych składek zdrowotnych, dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, legitymacja rencisty lub emeryta czy też stosowne zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub, w przypadku osób bezrobotnych, przez lokalny urząd pracy. Pomorski NFZ przypomina, że dowodem ubezpieczenia nie jest popularna książeczka RUM.
Placówka w Gdyni jest drugą, obok przychodni w Słupsku, lecznicą na terenie województwa pomorskiego świadczącą bezpłatną stomatologiczną pomoc doraźną dla ubezpieczonych w oparciu o umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.