901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Zapisy do...

Hokejowy Klub Sportowy „Niedźwiadki" ogłasza zapisy chłopców z rocznika 2000 i młodszych. Zapisy w poniedziałki i czwartki o godz. 16.20 u trenera Bartłomieja Wróbla na terenie Miejskiego Domu Kultury w Gdyni przy ul. Bema 33.
***
Trwa nabór do CHÓRU „CANTUS" działającego w Gdyni Obłużu. To zaproszenie dla wszystkich, którzy są między 17 a 40 rokiem życia. Chór prowadzi absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent Karol Hilla. Próby w Gimnazjum Katolickim, Pl. św. Andrzeja 1 (dawna ul. Rymarska) we wtorki i piątki o godz. 19.00, zgłoszenia Kazimierz Woźnica tel. 0 602 326 599.
Strona internetowa www.cantus.pl
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni - Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer).
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec (klasa I i III) oraz technik usług fryzjerskich (nowość).
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 7 w Gdyni, ul. Wrocławska 52 ogłasza nabór do klas I gimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010. Szkoła realizuje profile klas w formie fakultetów: matematyczno-informatycznego i językowego. Proponujemy szeroką ofertę kół zainteresowań. Stwarzamy możliwość nauki w klasie integracyjnej. Posiadamy Certyfikaty Jakości Edukacji, realizujemy program „Bezpieczna Szkoła", „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", „Szkoła przyjazna Ziemi". Zapisy prowadzone są od dnia 08.05.2009 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 Tel kontaktowy (058) 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
XIII LO im. K. K. Baczyńskiego w Gdyni - Obłużu, ul. Płk. Dąbka 207 tel: (058) 665 03 13, na rok szkolny 2009/210 przyjmuje absolwentów gimnazjum do klas I: klasa teatralno - filmowa, klasa dziennikarska, klasa przyrodnicza, klasa turystyczna.
Szczegóły na stronie internetowej www.zso4gdynia.eu
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 prowadzi nabór na rok szkolny 2009/2010 do następujących typów szkół:
- Liceum Profilowanego do czterech profili: ekonomiczno - administracyjnym, usługowo - gospodarczym, zarządzanie informacją, socjalnym.
- Technikum kształcącego w zawodach: technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej.
Więcej informacji www.zsu.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz.: 7.30-15.00, tel. (058) 621 61 92.
***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni,ul. Raduńska 21 tel./fax. (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza uczniów, którzy osiągnęli wiek lat 17 do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Ponadto absolwentów szkół zawodowych zaprasza do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewnia wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 - rok, 2 - rok Liceum.
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów. Oferta Edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2009/2010: Technikum ekonomiczne, Technikum handlowe oraz nowy kierunek: Technikum obsługi turystycznej .
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni - Obłuże, ul. Sucharskiego 10 ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010 do:
- zerówki przy SP nr 44
- klasy pierwszej SP nr 44
- klasy pierwszej Gimnazjum nr 17
W szkole znajduje się świetlica, stołówka. Informacje pod nr tel.: (058) 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Zapisy do Gdyńskiej Szkoły Artystycznej na zajęcia artystyczne, muzyczne, interdyscyplinarne dla dzieci od 3 lat i młodzieży.
W programie zajęć: śpiew, rytmika, taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, konkursy, festiwale, koncerty, nagrania studyjne. Zajęcia prowadzi muzyk Iwona Guberska tel. 0 514 841 492, iwonaguberska@wp.pl, Wielki Kack, Karwiny - ul. Buraczana, Działki Leśne - ul. Kwidzyńska 15.
***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010 w wieku 2 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136 oraz Gdyni Cisowej przy ul. Janowskiej. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel.(058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl 

ikona