Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" prezentujemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek czwarty, w którym kontynuujemy temat związany ze sprzedażą nieruchomości.

Pytanie: Otrzymałem wezwanie do złożenia informacji podatkowej, a przecież sprzedałem mieszkanie i wymeldowałem się z niego, w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków.
Odpowiedź: Zameldowanie nie ma żadnego wpływu na kwestię własności nieruchomości. Można przecież posiadać mieszkanie i jednocześnie nie być w nim zameldowanym, przeznaczając je na wynajem. Sprawy meldunkowe i podatkowe prowadzą osobne wydziały Urzędu Miasta Gdyni, a poza tym podatnik jest zobowiązany ustawowo do zgłoszenia informacji osobiście. Nie uczyni tego za niego ani notariusz, ani urzędnik zajmujący się sprawami meldunkowymi...
Informacje o wszelkich zmianach wpływających na wysokość zobowiązania podatkowego, zmianach w strukturze własności lub korekty danych adresowych, należy zgłaszać w Referacie Podatków UMG (pok. 318, 319 lub 321).
Pytanie: Sprzedałem mieszkanie w lipcu zeszłego roku, a podatek od nieruchomości wciąż przychodzi na moje nazwisko. Nabywca obiecywał, że wszystko załatwi...
Odpowiedź: Nie tylko nabywca jest zobowiązany do zgłoszenia zmian w strukturze własności nieruchomości. Także sprzedający powinien zawiadomić Referat Podatków UMG, że nie jest już właścicielem nieruchomości. Co roku otrzymywał przecież decyzję o wysokości podatku, w pouczeniu której jest wyraźnie napisane o obowiązku zgłaszania do organu podatkowego wszelkich zmian wpływających na wysokość zobowiązania podatkowego (takich jak sprzedaż nieruchomości). Jeśli zbywca nie może osobiście stawić się w Urzędzie Miasta Gdyni z aktem notarialnym, powinien przesłać wypełniony druk IP-1 wraz z kserokopią aktu notarialnego na adres Urzędu. CDN

ikona