Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
902 (502) 2009-05-15 - 2009-05-21

Szkolenia z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu prowadzony będzie nabór na szkolenia:
- „Nowoczesny magazynier"- rekrutacja: maj-czerwiec,
-„Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www" - rekrutacja: sierpień-wrzesień,
-„Przedstawiciel handlowy" - rekrutacja: sierpień-wrzesień,
„Wyjdź z cienia"- skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Pracodawców chętnych przyjąć na staż kobiety bezrobotne, po wcześniej odbytych szkoleniach, prosimy o zgłaszanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 109 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. (058) 620 49 54 wew. 109.
2. „Od dzisiaj mów do mnie szefie"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu składać można wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przyznanie środków poprzedzone będzie szkoleniem „Jak założyć własną firmę".
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, pok. 107, 108 w godzinach 8.00 - 15.00, tel. (058) 620 49 54 wew. 107, 108.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekty konkursowe skierowane do kluczowych pracowników PUP.
1. „Doradca na plus" - celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, poprzez rozszerzenie usług doradczych.
2. Umysłowa gimnastyka urzędnika - celem projektu jest lepsze dostosowanie instytucji rynku pracy do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez odbyte przez pracowników szkolenia.

ikona