904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Pomorskie Miasteczko Zawodów dla bezrobotnych

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w czerwcu 2009 roku:
- Doradztwo biznesowe*
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)* - Badanie predyspozycji zawodowych* Jak założyć działalność gospodarczą? - 22.06.2009
- Jak napisać biznes plan? - 23.06.2009
- Podstawy edytora tekstu Word - 3 - 4.06.2009
- Podstawy korzystania z Internetu -5.06.2009
*Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia miesiąca od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.)
Strona internetowa: www.fungo.com.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.