906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Konkursowo o Darze Pomorza...

Dar Pomorza najsłynniejsza polska fregata obchodzi setną rocznicę wodowania.
Z okazji tego jubileuszu Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż.w. K. Jurkiewicza w Gdyni we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku reprezentowanym przez Marka Twardowskiego oraz Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Gdyni reprezentowanym przez Joannę Rybę zorganizowała konkurs pod tytułem „100 Lat Daru Pomorza". Konkurs odbył się 16 maja 2009 r. w Centrum Kultury i Rozrywki „GEMINI" i był adresowany do uczniów gdyńskich szkół podstawowych, a jego celem było
- włączenie uczniów Trójmiejskich szkół podstawowych w obchody setnej rocznicy wodowania Daru Pomorza,
- upowszechnianie wiedzy o tematyce morskiej,
- kultywowanie tradycji morskich Gdyni, „Miasta z morza i marzeń",
- upowszechnianie zasad kulturalnego kibicowania.
Uczniowie uczestniczyli w konkurencjach teoretycznych, obejmujących wiedzę z zakresu historii żaglowca, znajomości kapitanów, dowodzących jednostką oraz wiedzy o jego wielkich wyprawach, a także w konkurencjach praktycznych, podczas których musieli wykazać się różnymi umiejętnościami żeglarskimi.
Do konkursu stanęły zespoły czterech gdyńskich szkół podstawowych: SP nr 6 przygotowany przez Andrzeja Goleckiego, SP nr 26 przygotowany przez Jolantę Głodowską, SP nr 21 przygotowany przez Marzenę Jurek-Turską i SP 39 przygotowany przez Iwonę Bonszkowską. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Grażyna Szotrowska, doradca metodyczny nauczania historii, prof. Daniel Duda, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i Marek Twardowski, kustosz Daru Pomorza. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji konkursowych czuwał Ireneusz Trojanowicz, a obsługę informatyczną zapewniał Piotr Rybiński. Nad poprawnością konkurencji żeglarskich czuwał Jerzy Moszczyński.
W wyniku zmagań konkursowych palmę pierwszeństwa zdobyła drużyna SP nr 26. Miejsce drugie zajęła drużyna SP 39, trzecie SP 21, czwarte SP 6.
Organizatorzy konkursu pięknie dziękują wszystkim za pomoc. Wszystkich zaś ciekawych tego, jak wyglądały zmagania konkursowe i jaką były świetną zabawą zapraszają na stronę www.sp39.pl, na której można obejrzeć zdjęcia i filmy z konkursu.