906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek ósmy, w którym kontynuujemy temat dotyczący podatków od środków transportu...

Pytanie: Kupiłem samochód za granicą 4 styczniu 2009 roku, ale zarejestrowałem go w naszym kraju dopiero po ponad trzech miesiącach - 15 kwietnia 2009. Wiem, że muszę zapłacić podatek od środków transportowych, ale za jaki okres zostanie mi on naliczony - począwszy od daty zakupu czy rejestracji?
Odpowiedź: Dla organu podatkowego istotna jest w tym przypadku ta druga data. Mówiąc nieco dokładniej - obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła rejestracja samochodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub zakup samochodu już w kraju zarejestrowanego.
W tym konkretnym przypadku, skoro 15 kwietnia zarejestrował Pan w Polsce samochód zakupiony za granicą, podatek od środków transportowych zostanie naliczony od pierwszego dnia następnego miesiąca, czyli od 1 maja.
Pytanie: Czy pomimo tego, że nie wykorzystuję samochodu ciężarowego z powodu awarii (pojazd stoi od dwóch miesięcy u mechanika), muszę za niego płacić podatek od środków transportowych?
Odpowiedź: Na właścicielu ciąży obowiązek podatkowy za cały okres posiadania pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on użytkowany, czy nie.
Tym niemniej istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 6 do 9 miesięcy. Należy zgłosić taki zamiar w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, a następnie - po otrzymaniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - złożyć wypełnioną deklarację DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A) w Referacie Podatków (pok 217).
W takim wypadku, obowiązek podatkowy wygasa, aż do momentu ponownego przywrócenia pojazdu do ruchu. CDN