906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Spotkanie rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 , zaprasza rodziców dzieci klas pierwszych i zerowych na spotkanie 22 czerwca o godz. 17.00.
Podczas spotkania wychowawcy poinformują o organizacji roku szk. 2009/2010 oraz o podręcznikach, które będą obowiązywały.