907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

DOKI – GDYŃSKI INKUBATOR AKTYWNOŚCI!

UAKTYWNIJ SIĘ - ODWIEDŹ DOKI to hasło nowego gdyńskiego programu. DOKI - GDYŃSKI INKUBATOR AKTYWNOŚCI jest szansą zdobycia doświadczenia dla licealistów i studentów, którzy chcą się zaangażować w życie miasta.
Celem gdyńskiego inkubatora aktywności jest zachęcenie młodych ludzi do włączenia się między innymi w wolontariat i organizację dużych przedsięwzięć realizowanych w Gdyni, takich jak: Noc Świętojańska, The Tall Ships' Races, Heineken Opener Festival, Scena koncertowa „Ucho" czy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
Projekt DOKI skierowany jest do aktywnych, mających chęć działania młodych gdynian w wieku 16-30 lat. W ramach projektu DOKI, dzięki aktywnemu uczestnictwu w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i społecznych odbywających się w naszym mieście, można będzie zdobyć doświadczenie oraz nowe umiejętności. Gdyński Inkubator Aktywności obejmuje między innymi: szkolenia i warsztaty dotyczące: planowania i zarządzania projektami, sztuki prezentacji, komunikacji interpersonalnej, redagowania informacji prasowych, tajników tworzenia stron internetowych, zasad organizacji imprez masowych oraz zbiórek publicznych. Celem projektu jest stworzenie młodym mieszkańcom Gdyni możliwości nawiązywania ciekawych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy.Organizatorzy wierzą, iż projekt sprawi, że młodzi gdynianie już wkrótce staną się partnerem lub współorganizatorem ciekawych inicjatyw. Gdyński Inkubator Aktywności ma przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.
Wszystkie osoby zainteresowane tą formą aktywności prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres doki@gdynia.pl lub złożenie bezpośrednio w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych dokładnie i czytelnie wypełnionej Ankiety DOKI. Ankieta do pobrania na stronie www.doki.gdynia.pl.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia DOKI - GDYŃSKIEGO INKUBATORA AKTYWNOŚCI .  doki - plakat