907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Historyczna atrakcja - 11. Bateria Artylerii Stałej (BAS) w Gdyni Redłowie