908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Nowości w gdyńskiej komunikacji miejskiej

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, że z dniem 1 lipca wchodzi w życie nowa taryfa za usługi gdyńskiej komunikacji miejskiej, która w dążeniu do dalszej integracji taryfowej w komunikacji miejskiej w Metropolii Zatoki Gdańskiej wprowadza:
- bilety jednorazowe: jednoprzejazdowe; czasowe (1-godzinne i 24-godzinne);
- bilety okresowe: miesięczne; 30-dniowe; semestralne (4-miesięczne i 5-miesięczne).
W przypadku przejazdów na podstawie biletów jednorazowych likwidacji ulegają granice stref taryfowych a zarazem konieczność wyższej opłaty przy przejazdach międzygminnych. Bilety czasowe (1-godzinne i 24-godzinne) muszą być opatrzone stosownym nadrukiem. Nowy bilet jednorazowy czasowy, 1-godzinny ważny jest przez jedną godzinę zegarową, od momentu jego skasowania, tylko na liniach zwykłych lub na wszystkich liniach w zależności od jego nominału, zapewniając w tym czasie możliwość przesiadania się. Nowe ceny biletów:
- bilet jednoprzejazdowy: na linię zwykłą: pełnopłatny 2,50 zł; ulgowy 1,25 zł; na linię pospieszną, nocną lub specjalną: pełnopłatny 3,50 zł; ulgowy 1,75 zł;
- bilet czasowy 1-godzinny: na linie zwykłe: pełnopłatny 3,00 zł; ulgowy 1,50 zł; na wszystkie linie: pełnopłatny 4,00 zł; ulgowy 2,00 zł;
- bilet czasowy 24-godzinny: na wszystkie linie: pełnopłatny 10,00 zł; ulgowy 5,00 zł;
Bilety okresowe od dnia 1 lipca dostępne będą wyłącznie w postaci elektronicznej, ładowane na e-bilet.
Obok biletów miesięcznych wprowadza się bilety 30-dniowe ważne przez 30 dni od dowolnego wskazanego przez pasażera dnia. Bilety 30-dniowe obowiązują przez 30 kolejnych dni codziennie lub od poniedziałku do piątku w ramach tego limitu czasowego. Ładowanie biletów 30-dniowych rozpocznie się 1 lipca 2009 r. Bilety semestralne wyłącznie dla uczniów, studentów i dzieci uczęszczających do przedszkoli zaczną obowiązywać od września br. i będzie można je nabyć na następujące okresy: od 1 września do 31 stycznia; od 1 października do 31 stycznia; od 1 lutego do 31 maja; od 1 lutego do 30 czerwca. Likwidacji ulegają bilety dekadowe, które można kupić najdalej na okres obowiązywania od 29 czerwca do 8 lipca br.
Osoby posiadające bilety jednorazowe o starych nominałach mogą je łączyć w celu uzyskania odpowiedniego nominału biletu jednoprzejazdowego, korzystając w tym celu z możliwości zakupu biletów o nominale 0,25 zł. Stare bilety o nominałach 9 zł i 4,50 zł można wymienić na bilety o nominałach 10 zł i 5 zł, dopłacając różnicę wartości w następujących punktach sprzedaży biletów ZKM w Gdyni: Biura Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Kilińskiego i Wójta Radtkego, kasy w dyspozytorniach w Gdyni przy pl. Konstytucji, na pętli Węzeł F. Cegielskiej i Dąbrowa Tesco oraz w Rumi przy Dworcu PKP.
Bilety jednorazowe będą sprzedawane w pojazdach w postaci karnetów, o następujących nominałach:
• jednorazowy 1-godz.: 3 zł (2 x 1,50 zł);
• jednorazowy 1-godz.: 4 zł (2 x 2 zł);
• jednorazowy jednoprzejazdowy: 5 zł (4 x 1,25 zł);
• jednorazowy jednoprzejazdowy: 7 zł (4 x 1,75 zł);
• jednorazowy 24-godz.: 10 zł (2 x 5 zł), przy czym asortyment sprzedawanych w pojeździe karnetów będzie dostosowany do rodzaju linii.
Wzrastają także opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu do 150 zł, za przewóz bez ważnego biletu zwierząt i rzeczy objętych opłatą taryfową lub za przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu środkami transportu miejskiego do 60 zł, a za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu do 450 zł.