Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to, co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek dziewiąty, w którym zamieszczamy informacje na temat podatku od nieruchomości...

Pytanie: Otrzymałem upomnienie za niezapłacenie podatku od nieruchomości. Kilka dni wcześniej uregulowałem jednak zaległe należności. Co powinienem teraz zrobić? Czy muszę dodatkowo zapłacić koszty tego upomnienia? Przecież podatek zapłaciłem...
Odpowiedź: Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest regulować należności w terminie wyznaczonym w decyzji o wysokości podatku (14 dni od daty otrzymania pisma lub termin ustawowy, podany w decyzji). Jeśli tego nie uczynił, wysyłane zostaje upomnienie. W przypadku gdy należność wciąż nie została uregulowana, wystawiany jest tytuł wykonawczy i sprawa zostaje skierowana do Referatu Egzekucji Administracyjnej.
W Pana przypadku należy sprawdzić datę doręczenia upomnienia - jeśli należny podatek został wpłacony przed tą datą, wówczas koszty upomnienia nie są ostatecznie doliczane (traktuje się je jako nienależne). W przeciwnym wypadku (wpłata już po dacie doręczenia upomnienia) podatnik jest zobowiązany ponieść także koszty tego upomnienia.
Warto przypomnieć, że pismo, którego podatnik nie odbiera pomimo pozostawianych przez pocztę zawiadomień, uważa się za doręczone po 14 dniach od daty pierwszego zawiadomienia.
Pytanie: Sprzedałem w lipcu mieszkanie, za które zapłaciłem już w lutym podatek od nieruchomości, za cały rok 2009 z góry. W jaki sposób mogę odebrać nadpłatę podatku?
Odpowiedź: Referat Podatków Wydziału Dochodów UMG po zgłoszeniu przez podatnika sprzedaży/nabycia lokalu, wystawia dla zbywcy decyzję zmieniającą (przekazywaną listem poleconym), w której wyszczególniona jest suma nadpłaty.
Referat Księgowości Podatkowej Wydziału Dochodów UMG sprawdza, czy na podatniku nie ciążą inne zobowiązania z tytułu opłat i podatków lokalnych.
Nadpłata podlega bowiem z urzędu zaliczeniu na poczet:
• zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia
• bieżących zobowiązań podatkowych
Dopiero w razie braku ww zobowiązań, nadpłata podlega zwrotowi. Należy wówczas skontaktować się z Referatem Księgowości Podatkowej Wydziału Dochodów UMG (pokój 27), w kwestii ustalenia sposobu odbioru nadpłaty.
Zwrot nadpłaty następuje zwykle na wskazany rachunek bankowy podatnika.  C.D.N.