908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Unijne pieniądze na trolejbusy

Gdynia konsekwentnie rozwija proekologiczny transport zbiorowy w oparciu o środki Unii Europejskiej. Miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasto".
Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w obu kierunkach jazdy w al. Zwycięstwa i al. Niepodległości od Wzgórza Św. Maksymiliana w Gdyni do pętli Reja w Sopocie, budowa czterech i przebudowa pięciu podstacji trakcyjnych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni i Sopotu, budowa całodobowego centrum dyspozycji mocy, czyli miejsca, skąd będą sterowane wszystkie podstacje.
Planuje się również zakup 25 nowych niskopodłogowych trolejbusów z dodatkowym akumulatorowym zasobnikiem energii w pojazdach, umożliwiający przejazd awaryjny (do 4 km) w znacznej większości awaryjnych sytuacji. Ponadto, przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno - informacyjna promująca zrównoważony transport zbiorowy wśród dzieci i młodzieży, mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw i zwyczajów transportowych młodych ludzi. W wyniku realizacji projektu nastąpi istotna poprawa jakości usług i infrastruktury transportu trolejbusowego w Trójmieście.
Wysokość przyznanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansowania wynosi prawie 55 mln zł, co stanowi 70 % kosztów projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2009 - 2011 przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni; kampanię edukacyjno - informacyjną przeprowadzi Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
To już drugi projekt rozwoju komunikacji trolejbusowej realizowany ze wsparciem unijnym - w latach 2004 - 2006 z dofinansowaniem w wysokości ponad 21 mln zł wybudowana została zajezdnia trolejbusowa w Gdyni - Grabówku, nowe odcinki trakcji trolejbusowej do Kaczych Buków o długości 10,6 km oraz zakupiono 10 nowych niskopodłogowych trolejbusów.