909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Kąpieliska w Gdyni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 r. zakwitem sinic objęte były następujące kąpieliska: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Babie Doły,
· oraz odcinki zwyczajowowo wykorzystywane do kąpieli: Gdynia Orłowo Południowe i Gdynia Oksywie.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni przypomina, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach, z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.
Z uwagi na bardzo dużą zmienność zjawiska w strefie wód przybrzeżnych wykorzystywanych do kąpieli, należy ściśle stosować się do poleceń ratowników.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni będzie na bieżąco informował o sytuacji na gdyńskich kąpieliskach.
Szczegółowe informacje o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Gdyni można znaleźć na stronie internetowej http://pssegdynia.pis.gov.pl oraz www.psse.gdynia.pl 

ikona