UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to, co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek dziesiąty, w którym zamieszczamy informacje na temat podatku od nieruchomości...

Pytanie: Zalegam z opłaceniem podatku od nieruchomości. Otrzymałem już kopię tytułu wykonawczego. W jaki sposób organ egzekucyjny będzie starał się odzyskać zaległe należności?
Odpowiedź: Celem postępowania egzekucyjnego w administracji jest doprowadzenie do wykonania przez dłużnika ciążącego na nim obowiązku. Postępowanie egzekucyjne musi być skuteczne, a zastosowany środek egzekucyjny musi prowadzić bezpośrednio do wykonania zaległego obowiązku. Istnieje trzynaście kategorii stosowanych środków egzekucyjnych: od egzekucji z pieniędzy, poprzez zajęcie wynagrodzenia, emerytury, renty, rachunków bankowych, aż po zajęcie ruchomości takich jak np. samochód, telewizor, meble itp. Formą zabezpieczenia interesu wierzyciela jest również wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.
Ostatecznie, jeżeli zastosowane środki i czynności egzekucyjne nie pozwoliły na zaspokojenie wierzyciela, Organ Egzekucyjny Gminy Gdynia może wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika.
Pytanie: Zapomniałem zapłacić podatek od nieruchomości. Otrzymałem kopię tytułu egzekucyjnego, oznaczającego wszczęcie egzekucji. Natychmiast uregulowałem zaległość, przelewając odpowiednią sumę na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni. Niedawno okazało się jednak, że egzekucja toczy się nadal, celem ściągnięcia kosztów egzekucyjnych. Dlaczego - przecież podatek już zapłaciłem...?
Odpowiedź: Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych, nie zwalnia dłużnika z obowiązku uiszczenia:
• opłaty manipulacyjnej
• opłat za czynności egzekucyjne
• wydatków egzekucyjnych.
W przypadku wszczęcia egzekucji i otrzymania kopii tytułu wykonawczego, należności najlepiej regulować w porozumieniu z Referatem Egzekucji Administracyjnej /ul. Legionów 130, tel: 058 620 62 48 lub 058 621 67 75/. Unikamy w tym przypadku sytuacji, w której zostaje spłacona należność główna z odsetkami, a pozostają koszty egzekucyjne.
Należy nadmienić, że koszty naliczane są każdorazowo w zależności od dokonanej czynności lub zastosowanego środka egzekucyjnego. Obszerny zbiór kosztów egzekucyjnych ustawodawca zawarł w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (ze zm.).