910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Jubileusz szkoły

Uwaga - byli pracownicy i absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni czyli popularnej „budowlanki" Jubileusz 50-lecia Szkoły odbędzie się 23.10.2009 r.
Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach proszone są o kontakt z sekretariatem Szkoły w celu uzyskania niezbędnych informacji: tel. (058) 622 08 22 lub (058) 622 26 24, fax (058) 622 73 60, e-mail: zsbgddynia@wp.pl