910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Podziękowania

Rada Dzielnicy Orłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania „Dni Orłowa" a szczególnie firmom: „Vectra","Klif", „Golf Park" „Tawerna Orłowska", Ewarystowi Tawkin - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5, Wojciechowi Zielińskiemu - Dyrektorowi Technicznemu Teatru Miejskiego, rybakom orłowskim a w szczególności Celinie Gabrych za przygotowanie ołtarza na łodzi, księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Rybce, który odprawił uroczystą mszę św. i chórowi Stella Maris za jej oprawę muzyczną, wszystkim uczestnikom uroczystej Sesji Rady Dzielnicy a w szczególności chórowi Akademi Morskiej, który uświetnił sesję cyklem pięknych pieśni.
***
Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, którzy pomogli w zorganizowaniu festynu rodzinnego „Powitanie Lata": Jerzemu Włudzik - wójtowi gminy Kosakowo, Markowi Ambrosiewicz- dyr. SSP nr 28 w Gdyni, Bożenie Biernatowskiej- dyr. ZZN Gdynia, Waldemarowi Głombiowskiemu - „Awald" s.c. Gdynia, Bogdanowi Theisebach i Kazimierzowi Kiżewskiemu - prezesowi sieci sklepów ,,Lewiatan" Gdynia, Markowi Cieciura - Gdynia, Tomaszowi Mikickiemu - sklep ,,Nata" Gdynia, Jackowi Benke - „Trefl" SA Gdynia, Krzysztofowi Świtnik - dyr. Elektociepłownia Wybrzeże SA - Gdynia, Mirosławowi Szulik- Gdynia, Marcie Marucha- LPP SA - Gdańsk, Krzysztofowi Balewskiemu - Gdynia, Markowi Flisikowskiemu- Gdynia, A i J Szimmelpfennigom i Annie Starosta - „Reluma Polska" Sp.z o.o.- Reda, Andrzejowi Beyer -Goręczyno, Wiesławowi Pieścikowskiemu - Spółdzelnia Pracy Usług Kominiarskich-Gdynia, Markowi Dminik - piekarnia „Szarmach"-Gdynia, Adamowi Pałkowskiemu - „Descto"-Rumia, Małgorzacie Łubkowskiej - klub garnizonowy JW 4651-Gdynia, Tomaszowi Kulińskiemu - „Sprint" - Gdańsk, Zespół „Defacto" - Gdynia.
***
Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni oraz Gdyńska Rejonowa Rada HDK serdecznie dziękują Młodym Demokratom z Gdyni a szczególnie wolontariuszowi Mariuszowi Jagłowskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie z powodzeniem akcji ambulansowego poboru krwi w dniu 27.06 br. w wyniku której Pomorski Bank Krwi wzbogacił się o kolejne cenne litry krwi - leku bezcennego, leku ratującego zdrowie i życie ludzkie.