910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Szkolenia z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Nie przegap" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu prowadzony będzie nabór na szkolenia:
- „Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www"- rekrutacja: sierpień-wrzesień,
- „Przedstawiciel handlowy" - rekrutacja: sierpień-wrzesień,

2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Aktualnie odbywają się szkolenia, po których bezrobotne kobiety skierowane zostaną na staż do pracodawców.

3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu składać można wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przyznanie środków poprzedzone będzie szkoleniem „Jak założyć własną firmę".

Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, pok. 107, 108 w godzinach 8.00 - 15.00, tel. (058) 620 49 54 wew. 107, 108.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekty konkursowe skierowane do pracowników PUP.
1. „Doradca na plus" - celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, poprzez rozszerzenie usług doradczych.
2. Umysłowa gimnastyka urzędnika - celem projektu jest lepsze dostosowanie instytucji rynku pracy do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez szkolenia pracowników.

ikona