913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Dni otwarte w DPS

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Gen. Maczka 1, informuje, że organizuje spotkania dla mieszkańców Gdyni tzw. „Dzień Otwarty”.

Celem takich spotkań jest przybliżenie mieszkańcom Gdyni - jak funkcjonuje Dom oraz jakie prowadzimy zajęcia aktywizujące Seniorów.

Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu. Ośrodek można zobaczyć i uzyskać więcej szczegółów: w godz. 16.00-19.00

Terminy spotkań: 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia.Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (058) 622 24 24 - Beata Tarnowska.