Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że do 24.08.2009r. zostają zawieszone dyżury radnych (przerwa urlopowa).

***

Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w miesiącach lipiec i sierpnień 2009 r. zawieszone są dyżury radnych i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Na dyżur zapraszają 2 września 2009 r.

***

Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że na okres wakacji tj. lipiec i sierpień zawiesza dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Biuro Rady będzie czynne w środy i czwartki w godz.12.00 -19.00.

***

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino informuje o przerwie urlopowej w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Mieszkańców zapraszamy do siedziby biura od początku września. Adres e-mailowy: rada.chwarzno@gdynia.pl

***

Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.

Strona: http://stronarady.dabrowka.net.

***

Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne uprzejmie informuje, że dyżury radnych w miesiącu sierpniu są odwołane z powodu przerwy urlopowej. Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne informuje, że w m-cu sierpniu będzie nieczynne w związku z urlopem pracownika.

***

Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że od 1 lipca 2009 r. biuro mieści się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12. Godziny pracy biura Rady Dzielnicy Grabówek nie ulegają zmianie.

Dyżury radnych i przedstawicieli Straży Miejskiej w miesiącach lipcu i sierpniu zostały odwołane.

***

Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w lipcu i sierpniu jest przerwa wakacyjna i radni nie dyżurują.

Zapraszają na dyżury od września.

***

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że w lipcu i sierpniu zostają zawieszone dyżury radnych.

***

Rada Dzielnicy Karwiny informuje, iż w związku z urlopem pracownika do 14.08 br. biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne. 3 sierpnia 2009 roku w godzinach 16.00 - 18.00, w siedzibie Rady dzielnicy Karwiny, Gdynia ul. Staffa 10, dyżur pełni radna miasta Mirosława Borusewicz.

***

Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2009 roku dyżury radnych dzielnicy, Radnego Miasta Sławomira Kwiatkowskiego oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostają zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców od września br.

***

Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że w okresie wakacyjnym dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zostają zawieszone. Na ponowne dyżury zapraszamy mieszkańców w poniedziałek 31 sierpnia 2009 roku. Do 17.08 br. biuro Rady będzie nieczynne - urlop pracownika.

***

Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że w miesiącach lipcu i sierpniu dyżury radnych dzielnicy Oksywie oraz Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej są zawieszone.

***

Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że dyżury radnych, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz porady prawne zostają zawieszone na okres wakacji, tj. miesiąca lipca i sierpnia br. Biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl

***

Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo uprzejmie informuje, iż w miesiącu lipcu i sierpniu radni nie pełnią dyżurów.

Biuro Rady przy ul. Czeremchowej 1 pok nr 39, tel. (058) 664 56 21 czynne jest w poniedziałek i środę w godz. 11.00 -18.00.

***

Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że w związku z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu br. Zarząd Dzielnicy oraz Radni nie będą pełnić dyżurów. W związku z urlopem Biuro Rady Dzielnicy Redłowo będzie nieczynne od 8 do 31 lipca br.

***

Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że do 7 sierpnia 2009 biuro będzie nieczynne z powodu przerwy wakacyjnej. Z uwagi na remont trwający w szkole (przebudowa dyżurki) dyżury radnych również są zawieszone.

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej, na której są wszelkie bieżące informacje dotyczące Rady Dzielnicy i dzielnicy: http://srodmiescie.miasto.gdynia.pl/

***

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że w miesiącu lipcu nastąpi przerwa urlopowa i dyżury radnych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracownika MOPS będą zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają w miesiącu sierpniu. W miesiącu lipcu biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne.

***

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00.

.***

Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.

Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że funkcjonuje forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl.

***

Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00 - 18.00.

Dyżur: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00.

Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67.