913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej...

Fundacja Gospodarcza w ramach projektu „Morze umiejętności” oferuje bezpłatne szkolenia dla osób, które utraciły pracę w wyniku restrukturyzacji przemysłu stoczniowego oraz ich najbliższych rodzin:

- Pracownik księgowo-biurowy - 8 października – 20 listopada 2009 r.

- Kurs spawania metodą TIG stali nierdzewnej (141) + PRS - 14 sierpnia – 2 października 2009 r.- Kurs spawania metodą TIG aluminium (141) + PRS - 25 września – 16 listopada 2009 r. - Kurs spawania drutem proszkowym w osłonie CO2 (136) + PRS - 21 sierpnia – 9 października 2009 r.

- Warsztaty Moje mikroprzedsiębiorstwo - 13 – 15 października 2009 r.

Zapewniamy wyżywienie podczas szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin szkoleń znajduje się na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: www.fundacjagospodarcza.pl

tel. (058) 622 60 17, fax (058) 622 59 85, e-mail: fungos@fungo.com.pl

***

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:

- Doradztwo biznesowe*,

- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV  i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*

- Badanie predyspozycji zawodowych*

- Jak napisać biznes plan? - 20.08.2009

- Podstawy Internetu - 19.08.2009

*wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście!

Zapisy telefoniczne od 25-go dnia miesiąca od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia  ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.).

Stronę internetowa: www.fungo.com.pl