913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza Seniorów do nauki.

Zapisy na rok akademicki 2009/2010 na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku odbędą się w trzech terminach:

- od 15 – 17 września 2009 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali wykładowej (na pierwszym piętrze) Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

- od 21 – 23 września 2009 r. w godz. 9.00 – 15.00 w sali wykładowej (na pierwszym piętrze) Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

- od 24 –  29 września 2009 r.  w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora.

Informacje dla nowych studentów GUTW:

Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60 rok życia.

Potrzebne dokumenty:

• dowód osobisty,

• dwa zdjęcia - podpisane (imię, nazwisko, PESEL do wyrobienia indeksu i legitymacji studenta GUTW.

Opłaty:

- 20.00 zł/semestr za trzy przedmioty do wyboru,

- 40.00 zł/semestr za każdy lektorat języka obcego,

- 40.00 zł/semestr za kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania.

Istnieje możliwość opłaty za dwa semestry z góry.

Wykłady na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczną się 5 października 2009 r.

Zapisy na zajęcia pozauniwersyteckie organizowane przez Centrum Aktywności Seniora odbędą się w terminie:

- od 24 – 29 września 2009 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora.

Informacje dla nowych uczestników zajęć:

Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60 rok życia.

Potrzebne dokumenty:

• dowód osobisty.

Opłaty:

- 20.00 zł/semestr  za trzy zajęcia do wyboru,

- 40.00 zł/semestr za uczestnictwo w dowolnej ilości zajęć.

Istnieje możliwość opłaty za dwa semestry z góry.

Zajęcia pozauniwersyteckie organizowane przez Centrum Aktywności Seniora rozpoczną się 5 października 2009 r.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich gdyńskich Seniorów. Proponujemy szeroką i zróżnicowaną ofertę zajęć.