947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Mulimedialny konkurs dla uczniów

„Szkoła Podstawowa nr 35 (ul. Uczniowska 1) zaprasza uczniów klas trzecich szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną „Gdynia - miasto z morza i marzeń".
Celem konkursu jest kształtowanie, kształcenie i budzenie: poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego i regionalnego; potrzeby utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną; postawy przywiązania do tradycji oraz propagowanie i promowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Uczniowie przygotowują prezentację w programie Power Point. W pracy powinny znaleźć się elementy promujące Trójmiejski Park Krajobrazowy, ścieżki rowerowe, ciekawe i atrakcyjne miejsca rekreacyjne oraz zabytki Gdyni. Waga prezentacji nie może przekraczać 15 MB.
Prace konkursowe (prezentacje) należy przesłać do 28 maja 2010 r. na adres mailowy:
35biblioteka35@poczta.neostrada.pl. W tytule maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer szkoły i miasto.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 czerwca 2010 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 35: http://sp35gdynia.pl/.

ikona