947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Odznaczenia dla krwiodawców

W dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi ZO PCK nadał odznaki, które zostały wręczone przez Zarząd Klubu HDK przy Urzędzie Miasta Gdyni w marcu 2010.
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia otrzymali:
- Teresa Kolka,
- Sławomir Święciński,
- Jarosław Nowakowski.
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia otrzymali:
- Sławomir Święciński,
- Jarosław Nowakowski.
Za tak piękny dar Klub HDK przy UM Gdyni i ZO PCK dziękują i życzą dalszych sukcesów.

ikona