947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Praca z uczniem niepełnosprawnym

29 marca br. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbyła się pod honorowym patronatem Wiceprezydent Miasta Gdyni Ewy Łowkiel i Pomorskiego Kuratora Oświaty Zdzisława Szudrowicza XI Konferencja „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej" .
W konferencji udział wzięło około 150 osób, w tym dyrektorzy, nauczyciele wspomagający oraz pedagodzy szkół z klasami integracyjnymi. Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie www.sp34.eduforum.pl.
Organizatorem konferencji była Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni. Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału i przesyłania tematów wystąpień na XII konferencję w 2011 r. Współorganizatorem konferencji było Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

ikona