947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Przyszłość Mola Rybackiego

W minionym tygodniu, w Ratuszu nr 946 przedstawiliśmy Państwu relację z 41. Sesji Rady Miasta Gdyni, podczas której podjęto bardzo ważną dla Gdyni uchwałę dotyczącą zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Śródmieście. Obejmuje on obszar o powierzchni 18,86 ha - Molo Rybackie oraz tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, św. Piotra, Śledziową i A. Hryniewickiego, czyli terenu, gdzie obecnie znajduje się firma Dalmor.
Przypomnijmy co zakłada plan:
- zachowanie ogólnodostępnego, publicznego charakteru ulic, placów, promenad nawodnych, wskazanych w planach przejść publicznych oraz głównych wypoczynkowych wnętrz kwartałów zabudowy. Nie dopuszcza się wygradzania tych terenów;
- w linii równoległej do Nabrzeża Kutrowego w parterach budynków realizowanych wzdłuż ciągów usługowych ograniczenie zakresu dopuszczalnych usług do: gastronomii i usług hotelarskich (południowa ekspozycja zapewnia doskonałe warunki dla realizacji tego typu usług);
- wschodni kraniec molo południowego jest obszarem przeznaczonym na ogólnodostępny park miejski, reprezentacyjne usługi publiczne kulturalno - muzealno - wystawiennicze wraz z usługami towarzyszącymi. W tym właśnie miejscu planowane jest utworzenie muzeum żeglarstwa, jako filii Centralnego Muzeum Morskiego;
- powstanie przystani morskiej z usługami towarzyszącymi obejmującej Nabrzeże Kutrowe, Islandzkie, Angielskie, Rybne oraz Pirs nr 1;
- w planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się również zapis dotyczący wysokości zabudowy na tym obszarze. I tak: na terenie tym może powstać drugi po Sea Towers wysoki budynek (do wysokości 90 m, czyli takiej jaką ma niższa wieża), ponadto mogą powstać trzy mniejsze dominanty: jedna 54 m oraz dwie 36 metrowe. Pozostała zabudowa nie może być wyższa niż 4-5 kondygnacji. 

molo rybackie na stronę

Fot. Powyżej prezentujemy jedną z przykładowych możliwości  zagospodarowania terenu Mola Rybackiego wg ustaleń planu przyjętego podczas sesji.

ikona