947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Zwierzęta oczami gdyńskich dzieci – konkurs

Gdyński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Towarzystwo Miłośników Gdyni zapraszają dzieci i młodzież szkół naszego miasta do udziału w V edycji konkursu plastycznego pt. „Gdyńskie zwierzęta". Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia.
Prace formatu A3 mogą być wykonane dowolną techniką. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę, adres: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gdyni, ul. Portowa 7, 81-350 Gdynia (tel. 58 622 87 11, biuro czynne w środy w godz. 11.00 -14.00). Każda musi być czytelnie podpisana na odwrocie (najlepiej literami drukowanymi): imię, nazwisko i adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy oraz nazwa szkoły. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac w trakcie przesyłki.
Oceny prac dokona jury, w skład którego wejdą artyści, członkowie TMG i zarządu TOZ-u w Gdyni. Wyniki poznamy w maju, a w czerwcu odbędzie się wystawa nagrodzonych prac. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych prac w materiałach informacyjnych i reklamowych. Zwrot prac niewyróżnionych na specjalne życzenie uczestnika konkursu (organizatorzy proszą o załączenie znaczka na kopertę zwrotną) - lipiec 2010.

ikona