948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Mały procent – wielka sprawa

Tradycyjnie, jak co roku, marzec i kwiecień to okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. Podobnie jak w poprzednich latach chcielibyśmy przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz działających w Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego, które wezmą udział w akcji „Mały procent - wielka sprawa". Już po raz piąty mieszkańcy naszego miasta będą mogli spotkać na ulicach, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej wolontariuszy z przygotowanymi z tej okazji ulotkami i zasięgnąć u nich niezbędnych informacji: na jaki cel i w jaki sposób przekazać swoje pieniądze. Również w tym roku zachęcamy wszystkich gdynian do podzielenia się 1% swojego podatku dochodowego! Procedura przekazania jest bardzo prosta, a korzyści wynikające ze świadomego przeznaczenia pieniędzy na działania określonych organizacji są dobrem nas wszystkich.
Oto, jak przekazujemy 1%:
KROK 1 - Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego..." (PIT 36 - Część O, PIT 36L - Część N, PIT 37 - Część H, PIT 38 - Część G)
KROK 2 - Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3 - Wpisz pełną nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektronicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl)
KROK 4 - W rubryce „informacje uzupełniające" formularza można:
• wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%
( PIT 36 - poz. 309, PIT 36L - poz. 109, PIT 37 - poz. 128, PIT 38 - poz. 62);
• wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 - poz. 310, PIT 36L - poz. 110, PIT 37 - poz. 129, PIT 38 - poz. 63). Zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz:
• złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.
• korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
W kolejnych numerach „Ratusza" prezentowaliśmy po 10 gdyńskich organizacji pożytku publicznego biorących udział w Kampanii 1%, którym można przekazać 1% swojego podatku dochodowego.
Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać również na stronach: www.gdynia.pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod numerem telefonu 58 661 35 41.
Prezentujemy dzisiaj listę wszystkich gdyńskich organizacji pożytku publicznego wraz z numerem KRS, biorące udział w Kampanii 1%, którym można przekazać 1% swojego podatku dochodowego.
Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać na stronach: www.gdynia.pl/1procent oraz www.pozytek.gov.pl i pod numerem telefonu 58 661 35 41.
Oto lista:
Centrum Wychowania Morskiego - ZHP Zespół Armatorski „Zawisza Czarny" (Numer KRS 0000094699)
Chrześcijańska Służba Charytatywna (Numer KRS 0000220518)
In gremio (Numer KRS 0000008919)
Fundacja „BURASEK" (Numer KRS 0000274604)
Fundacja DOGTOR (Numer KRS 0000145034)
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „PODARUJ UŚMIECH" (Numer KRS 0000245254)
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" (Numer KRS 0000262786)
Fundacja Kwiaty Polskie (Numer KRS 0000229333)
Fundacja Magis (Numer KRS 0000231822)
Fundacja „Miki - Centrum" (Numer KRS 0000050483)
Fundacja „Niesiemy Pomoc" (Numer KRS 0000222141)
Fundacja Ochrony Praw Dziecka (Numer KRS 0000150990)
Fundacja „PATMOS" (Numer KRS 0000207238)
Fundacja „Pomoc dla Seniora im. J. TITZ - KOSKO" (Numer KRS 0000244740)
Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „PAN WŁADEK" (Numer KRS 0000065085)
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM" (Numer KRS 0000191557)
Fundacja „ROKOR 1" (Numer KRS 0000060003)
Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży „DEI GRATIA" (Numer KRS 0000073428)
Fundacja „STREFA TANGA" (Numer KRS 0000080337)
Fundacja „TRZEBA MARZYĆ" (Numer KRS 0000263459)
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (Numer KRS 0000015721)
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK" (Numer KRS 0000064016)
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA" (Numer KRS 0000111694)
Gdyńskie Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa (Numer KRS: 0000343609)
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" (Numer KRS 0000054195)
Krajowe Towarzystwo Autyzmu (Numer KRS 0000053601)
Miejski Klub Żeglarski „ARKA" Gdynia (Numer KRS 0000077987)
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS" (Numer KRS 0000069730)
Polski Czerwony Krzyż. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni (Numer KRS 0000225587)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI" (Numer KRS 0000136608)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni (Numer KRS 0000093655)
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (Numer KRS 0000114618)
Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach INTER ALIA (Numer KRS 0000160923)
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich (Numer KRS 0000054156)
Stowarzyszenie „Chrystus dla narodów - Polska" (Numer KRS 0000007534)
Stowarzyszenie „DLACZEGO NIE" (Numer KRS 0000330444)
Stowarzyszenie „Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II" (Numer KRS 0000274840)
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca (Numer KRS 0000044542)
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Numer KRS 0000053057)
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych (Numer KRS 0000210045)
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodzin „OTWARTE DRZWI" (Numer KRS 0000107136)
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych (Numer KRS 0000018873)
Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie (Numer KRS 0000225972)
Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy-Dąbrówki (Numer KRS 0000273455)
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (Numer KRS 0000102130)
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (Numer KRS 0000176762)
Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom" (Numer KRS 0000047797)
Towarzystwo Miłośników Gdyni (Numer KRS 0000060055)
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Gdyni (Numer KRS 0000154454)
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO" (Numer KRS 0000079779)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o. Miejski w Gdyni (Numer KRS 0000216162)
Uczniowski Klub Żeglarski „OPTI" CWM (Numer KRS 0000255157)
Wojskowy Klub Sportowy „FLOTA" Gdynia (Numer KRS 0000095198)