948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Spotkanie Piłsudczyków

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddział Pomorski w Gdyni zaprasza na kolejne zebranie - spotkanie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkich członków i sympatyków Marszałka, które odbędzie się 22 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00 w budynku IX LO, ul. Żeromskiego 31. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, w celu uzyskania informacji szczegółowych, proszone są o kontakt: pilsudski.gdynia@gmail.com, http:// www.pilsudski.x.pl lub tel.: 501 0118 22.