949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Aktualizacja listy strat osobowych Gdyni

W kwietniu 2010 r. - dorocznym miesiącu pamięci narodowej - dokonana została 16 aktualizacja „Listy strat osobowych Gdyni w II Wojnie Światowej". Lista ta jest udostępniona na stronach internetowych www.2wojna.gdynia.pl.
Wprowadzono wszystkie, zgłoszone od 15 aktualizacji uzupełnienia i zmiany danych. Listę rozszerzono też o nowe (40) nazwiska ofiar wojny. Dzięki współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, projekt edukacyjny: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej" pozyskał m. in.: listę mieszkańców Gdyni, wysłanych do prac przymusowych w III Rzeszy, listę Gdynian - więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald oraz listę żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w obronie Gdyni w 1939 r.
Fundacja zapowiedziała sukcesywne przekazywanie kolejnych danych o wojennym losie mieszkańców Gdyni.
Informacje dotyczące osób, poszkodowanych podczas II Wojny Światowej, można dostarczać do koordynatora projektu edukacyjnego - ul. 10 Lutego 24 pok. 109, tel. 58 668 21 11, e-mail r.toczek@gdynia.pl 

ikona