949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Laureaci - errata

W dniach 24 i 27.03.2010 r w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni odbyły się eliminacje rejonowe dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej do XXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Celem eliminacji było wyłonienie przez komisję reprezentantów miasta Gdyni do etapu wojewódzkiego. Listę laureatów podaliśmy w „Ratuszu" nr 949. Zabrakło jednego nazwiska: Aleksandry Rychlik z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących (kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych). W imieniu organizatorów przepraszamy.