951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Projekt INTERFACE

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu INTERFACE (Program współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk) odbywa się (6 - 7 maja 2010) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. 

Interface - logo 223x110W projekcie uczestniczą instytucje zaangażowane w rozwój żeglugi promowej w Niemczech (koordynator projektu - miasto Rostock), Danii, Szwecji, Federacji Rosyjskiej i Polski. Polskimi partnerami są: miasto Gdynia i Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza. Nasze działania wspierają: Zarząd Morskiego Portu w Gdyni, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna", „Żegluga Gdańska" i „Stena Line Polska". Partnerem po stronie szwedzkiej jest m. in. miasto siostrzane Gdyni - Karlskrona.

Głównym celem projektu jest poprawa obsługi pasażerów promowych niezmotoryzowanych a więc lepsza dostępność terminali promowych, zakres usług dostosowanych do indywidualnych czy grupowych potrzeb, lepsza informacja o warunkach podróży.
Największe wyzwanie, przed jakim stoją partnerzy polscy to zorganizowanie połączenia promowego Gdyni z Bałtijskiem/Kaliningradem.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta - 58 668 21 11 fax 58 668 21 12.

www.interfaceproject.eu