951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Projekty z UE dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www;
- pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE;
- menadżer małej firmy;
- nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych;
- pracownik ogólnobudowlany;
- szkolenie z zakresu usług kelnersko-barmańskich z językiem angielskim;
- operator maszyn CNC;
- przedstawiciel handlowy;
- fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych;
- profesjonalny kurs kosmetyczny;
- florystyka-bukieciarstwo;
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 pok. 102, 103 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel.(58) 620-49-54 wew. 102,103.
2. „Wyjdź z cienia" -skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5 miesięcznym stażem;
- Księgowość i kadry - wraz z 4 miesięcznym stażem;
- Pracownik administracyjno-biurowy - 6 miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale nie mających doświadczenia w pracy.
Pracodawców chętnych przyjąć na staż kobiety bezrobotne, po wcześniej odbytych szkoleniach prosimy o zgłaszanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 pok. 109 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. (58) 620 49-54 wew. 109.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" -skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę".
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 pok. 107, 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107,108. 

ikona